Disclaimer

Behoudens in geval van opzet of grove schuld, aanvaardt MaCoAd BV geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van (de inhoud van) deze website.

Deze website bevat links of verwijzingen naar websites van derden. Omdat MaCoAd BV geen invloed heeft op (de inhoud van) die websites, kan MaCoAd BV niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de gepresenteerde informatie op die websites.