Wat kan MaCoAd BV voor u betekenen?

MaCoAd BV kan uw (gezondheids)zorgorganisatie onder andere helpen daar waar zorg, bedrijfsvoering, kwaliteit en veiligheid en ICT bij elkaar komen. Macoad BV opereert vanuit de visie dat kennis van zowel de zorg (primair proces), research/ onderzoek, kwaliteit en veiligheid als bedrijfsvoering nodig is om advies te geven en oplossingen te implementeren. Macoad BV spreekt de taal van alle betrokkenen in de keten en kan derhalve als intermediair optreden. ICT ondersteuners spreken meestal een andere jargon dan de professionals in het primaire zorgproces. Dit kan leiden tot een babylonische verwarring. MaCoAd BV ondersteunt en begeleid deze processen.

Naast de rol van intermediair helpt MaCoAd BV organisatie te onderzoeken waar ICT bedrijfsprocessen kan ondersteunen. De nadruk ligt op het laten aansluiten van de ICT op de zorg-, kwaliteits-, en bedrijfsprocessen en niet andersom. ICT moet ondersteunend zijn.

MaCoAd BV kunt u onder andere inschakelen voor:
*) Projectmanagement
*) Projectleiding
*) Consultancy
*) Informatiemanagement
*) Software selectietrajecten